Được nuôi dưỡng trong mạch nguồn văn hóa truyền thống, và chính điều đó đã thắp lên ngọn lửa đam mê với giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Những công việc thầm lặng của người đàn ông này đã thổi hồn vào văn hóa dân gian, góp phần tôn vinh sắc màu văn hóa xứ Mường Hòa Bình. Ông chính là nhà nghiên cứu văn hóa Mường Bùi Huy Vọng.

TRỌN BỘ