Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân Long An bắt đầu trở lại trong bối cảnh bình thường mới...khi tỉnh này bắt đầu nới lỏng giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ. "Nới lỏng nhưng không buông lỏng" đó là chủ trương của địa phương để dần mở cửa trở lại nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch, tiến tới sớm kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi toàn tỉnh.

TRỌN BỘ