Không chỉ phòng nghỉ của cán bộ, chiến sĩ được sử dụng, nhiều nhà khách cũng phải dùng để chứa hàng lậu. Điều đáng nói, hiện 11 đồn biên phòng biên giới tại tỉnh An Giang vẫn chưa có nhà kho chuyên dụng để chứa hàng hóa nhập lậu.

TRỌN BỘ