Năm nay các vùng trồng hoa Tết tại nhiều địa phương giảm số lượng sản xuất rất nhiều, do tình hình dịch bệnh người trồng hoa không dám đầu tư lớn sợ người chơi hoa giảm sức mua. Đó là chưa kể là người trồng hoa còn lo lắng vì thương lái đến hỏi mua rất ít trong khi Tết đang đến gần.

TRỌN BỘ