Ở biên giới đất liền phía Nam, tỉnh Tây Ninh đã triển khai khá hiệu quả các công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phòng chống dịch. Nhờ đó, địa phương này không ghi nhận bất cứ ca lây nhiễm trong cộng đồng nào. Đó cũng là nỗ lực chung của lực lượng Bộ đội biên phòng và cả người dân tại khu vực vùng biên giới tỉnh Tây Ninh.

TRỌN BỘ