Việc chuyển cấp cho con đang là một trong những nỗi lo của nhiều phụ huynh. Trước bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường ngoài công lập tại Hà Nội đã tìm cách thực hiện linh hoạt phương thức tuyển sinh để vừa đáp ứng nhu cầu an tâm về trường lớp của học sinh, phụ huynh, vừa đảm bảo công tác tuyển sinh của nhà trường.

TRỌN BỘ