Trong ngày đầu tiên của Đại hội Đảng hôm nay, các công việc chuẩn bị sẽ được thực hiện để Đại hội có thể khai mạc vào sáng mai. Để có thể tiến hành Đại hội vào thời điểm này, đó là kết quả nỗ lực của toàn Đảng trong suốt 1 năm vừa qua. Năm qua, cả nước đã tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thách thức do dịch bệnh và thiên tai để đảm bảo cho Đại hội 13 được tổ chức đúng tiến độ.

TRỌN BỘ