Theo số liệu của hội đồng dân tộc trong giai đoạn năm 2016-2019, tỷ lệ học sinh THCS người dân tộc thiểu số bỏ học đã giảm dần. Dù đã có những chuyển biến tích cực nhưng tỷ lệ học sinh bỏ học vẫn còn cao, những nỗ lực để đảm bảo quyền đi học của trẻ em ở vùng cao, miền núi, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng rất lớn tới đời sống kinh tế của người dân.

TRỌN BỘ