Vài ngày gần đây, hàng nghìn doanh nghiệp xôn xao trước việc sẽ có nguy cơ bị phạt chậm nộp thuế nếu kết quả kinh doanh quý 4 cao hơn so với các quý đầu năm. Cụ thể Nghị định 126 có hiệu lực vào ngày 5/12 tới đây có quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã tạm nộp của 3 quý đầu năm không được thấp hơn 75% số thuế thu nhập của cả năm. Nếu nộp thiếu thì sẽ bị tính tiền chậm nộp trên số thuế nộp thiếu.

TRỌN BỘ