Đã có những tín hiệu tích cực đầu tiên đối với một số công ty du lịch khi tại nhiều quốc gia, cuộc sống đang dần trở lại bình thường khi công dân được tiêm ngừa COVID-19. Một số công ty du lịch nước ngoài bắt đầu liên hệ với các công ty du lịch Việt Nam để chuẩn bị cho mùa du lịch tới. Thời điểm này, nhiều công ty du lịch đang chuẩn bị báo giá, tư vấn tour để sẵn sàng triển khai khi Việt Nam mở cửa du lịch trở lại.

TRỌN BỘ