Tại 1 công viên của thủ đô Moskva ở Nga, các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên đang thực hiện một dự án đặc biệt, đó là tô điểm cho những vết thương trên cây thành những tác phẩm nghệ thuật. Dự án này không chỉ góp phần làm đẹp cho công viên mà nó còn giúp hồi sinh những cây bị mục ruỗng.

TRỌN BỘ