Sau hơn 1 tháng triển khai, thì tới nay các địa phương về cơ bản đã chi trả tiền hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với số tiền kinh phí đã giải ngân là hơn 17 tỉ đồng. Trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo đáng lẽ ra phải là nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ một cách nhanh chóng và chuẩn xác nhất vì danh sách đã có đủ. Thế nhưng, việc chi trả tiền hỗ trợ Covid 19 cho các nhóm đối tượng này, lại đang xảy ra những vấn đề sai sót, thiếu minh bạch.

TRỌN BỘ