Những phụ nữ có gu là show truyền hình tổng hợp với nội dung xoay quanh phụ nữ và những điều họ cần để hoàn thiện bản thân, trở thành một người phụ nữ mới năng động luôn bắt kịp mọi xu hướng của đời sống. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề 'Khái niệm 'khủng hoảng'.

TRỌN BỘ