Ở gần thành phố Hà Giang, trên cung đường Bắc Mê, có những không gian độc đáo, mới mẻ, mà chưa nhiều người được khám phá. Nơi mà người dân địa phương trở thành những nghệ sĩ, tạo ra những tác phẩm nghệ thuật, và cũng là những người giới thiệu các tác phẩm này - tới du khách.

TRỌN BỘ