Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông minh là hướng đi tất yếu cho nông nghiệp. Nông dân 4.0 giờ không còn là cụm từ lạ. Như tại tỉnh Đắk Lắk, với thế mạnh về đất đai, khí hậu, khi tiếp cận và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, những nông dân công nghệ đang tạo ra những điều khác biệt cho vùng đất này.

TRỌN BỘ