Có một lực lượng vẫn đang âm thầm tham gia vào cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đó là các chuyên gia giải mã gen. Việc giải mã bộ gen của virus SARS-CoV-2 đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định những biến thể và nguồn lây nhiễm.

TRỌN BỘ