Nghiên cứu các vấn đề về sinh thái nước từ nhiều năm nay được Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga triển khai đều đặn và thường xuyên. Càng ngày những cuộc hành trình càng đều đặn hơn, công phu hơn và cũng tốn nhiều thời gian hơn. Những hành trình được thực hiện trong nhiều năm tại các vùng biển gần và xa bờ, với những thông tin và dữ liệu thu được từ hàng chục các địa điểm, hàng trăm các loại sinh vật biển được nhận diện, phân loại, đem tới các dữ liệu khoa học phong phú.

TRỌN BỘ