Các thí sinh trượt nguyện vọng xét tuyển của đợt 1 vẫn còn cơ hội để xét tuyển bổ sung vào một số trường, các em cần lưu ý cập nhật thông tin của trường mà mình mong muốn xét tuyển.

TRỌN BỘ