Không nhanh như tin nhắn thời công nghệ. Mất thời gian viết, gửi và chờ đợi. Thế nhưng, với nhiều người thanh xuân của họ gói gọn trong những lá thư tay. Để rồi tình yêu bền vững như những lá thư tình vượt thời gian.