Tham gia chống dịch bất kể mưa nắng cũng dạy cho các bạn trẻ biết sẻ chia, biết sống vì mọi người hơn. Việc các bạn trẻ này đang làm không chỉ có ý nghĩa cho việc kiểm soát dịch mà còn có ý nghĩa cho chính bản thân mình. Đây sẽ là kỷ niệm đẹp về một thời tuổi trẻ sôi nổi và không lãng phí.

TRỌN BỘ