Giữ gìn chiếc áo trắng cho cả năm học. Nhưng sẵn sàng viết kín trong ngày cuối năm. Bởi lẽ, ngày mai thôi tất cả sẽ trở thành kỉ niệm...