Giữ gìn chiếc áo trắng cho cả năm học. Nhưng sẵn sàng viết kín trong ngày cuối năm. Bởi lẽ, ngày mai thôi tất cả sẽ trở thành kỉ niệm...

TRỌN BỘ