Mỗi ngày chúng ta đều sử dụng và thải ra môi trường rất nhiều rác thải nhựa. Những rác thải này sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể phân hủy được, vì vậy các ý tưởng tái sử dụng khẩu trang hay vỏ hộp sữa sẽ góp 1 phần giúp cuộc sống xanh hơn.

TRỌN BỘ