Trước những hậu quả khó lường của ô nhiễm không khí, nhiều công ty trên thế giới đang phát triển các máy lọc nhằm tạo ra môi trường sạch và an toàn cho con người, trong đó việc sử dụng công nghệ sinh học vào máy lọc không khí đang được nhiều nơi áp dụng vì nhiều lợi ích như giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường, tiết kiệm năng lượng đồng thời tạo ra giá trị thẩm mỹ và giúp con người kết nối với thiên nhiên.

TRỌN BỘ