Những giải đấu tập nội bộ nghe thì có vẻ bình thường thế nhưng đây lại là những giải đấu rất quan trọng, mang ý nghĩa khởi động cho các vận động viên trước khi bước vào những giải đấu chính thức. Các vận động viên thì được làm nóng, tăng cảm giác thi đấu còn những nhà quản lý thì có cơ hội để rà soát lại quá trình chuẩn bị của mình.

TRỌN BỘ