Cứ mỗi 4 năm, vào khoảng đầu tháng Một và kéo dài trong nhiều tháng sau đó, hàng loạt cuộc bầu cử sơ bộ đã được tuần tự tổ chức trên toàn nước Mỹ để từng đảng chính trị chọn ra người đại diện tranh chức Tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11. Và số phiếu bầu cử không phụ thuộc vào người dân mà được quyết định cuối cùng bởi những lá phiếu từ Đại Cử Tri

TRỌN BỘ