Trong suốt hơn một năm qua, những y bác sĩ đã thực sự trở thành những người chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Đội ngũ y tế đã thầm lặng làm việc ngày đêm để hoàn thành mục tiêu kép: vừa chống dịch, vừa đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân. Hôm nay (27/2) là ngày Thầy thuốc Việt Nam, hãy cùng tri ân những người chiến sĩ mang màu áo trắng.

TRỌN BỘ