Đã có những năm tháng, Đế quốc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc Việt Nam nhằm đưa chúng ta trở về “thời kỳ đồ đá”. Bên cạnh việc đánh phá các cơ sở kinh tế, giặc Mỹ tập trung “băm nát” hệ thống giao thông của miền Bắc đặc biệt là tuyến đường 1 và đường sắt với dã tâm chặn đứng chi viện của hậu phương cho miền Nam thân yêu, các cây cầu, bến phà là nơi phải hứng chịu đạn bom nhiều nhất. Tuy nhiên, bằng ý chí quật cường và sự thông minh, sáng tạo, quân và dân ta đã đánh trả đích đáng bọn xâm lược Mỹ, bảo vệ vững chắc những cây cầu, bến phà và hệ thống giao thông nhiều năm trời. Nhiều cây cầu đã trở thành huyền thoại, những nhân chứng lịch sử còn mãi với thời gian. PTL Những cây cầu lịch sử gồm 10 tập, mỗi tập có TL 20'

TRỌN BỘ