Tại Olympic Tokyo 2020, Thể thao Việt Nam chưa đạt được thành tích như mong muốn nhưng sau hành trình này, Thể thao Việt Nam đã có những bài học quý giá để đúc rút kinh nghiệm và chuẩn bị hướng tới những mục tiêu tiếp theo.

TRỌN BỘ