"Nếu bạn không học giỏi, không có bằng tốt nghiệp trường top, bạn có thể thiệt vài triệu tiền lương những tháng thử việc đầu tiên. Nhưng nếu bạn đánh mất niềm vui sống thì là mất mát rất rất lớn", vì thế nên cha mẹ, bạn bè, mọi người ơi xin đừng để áp lực đè nặng lên đôi vai của học sinh nữa.

TRỌN BỘ