Trung đoàn 125 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương là đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện cách ly y tế cho các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài từ hơn 1 năm qua. Gần đây nhất là ổ dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hải Dương. Đóng góp vào việc đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu cách ly tập trung là vai trò của những anh nuôi tại trung đoàn.

TRỌN BỘ