Cà rốt là một loài rau củ phát triển trong mùa mưa đạt năng suất cao hơn trong mùa khô. Từ tháng 12 đến tháng 5 hàng năm là mùa khô và mùa ít mưa, hệ thống thủy lợi tưới tiêu còn hạn chế, có khi không đủ nước tưới mỗi ngày đúng kỹ thuật đến 3 lần, nên diện tích trồng và thu hoạch cà rốt ở xã Xuân Thọ chỉ nằm trong khoảng trên dưới 50 ha, năng suất mỗi sào mới thu được trên dưới 3,5 tấn. Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11, có đủ nước giữ ẩm dinh dưỡng và kháng bệnh cho đất, diện tích trồng cà rốt tăng lên trên 70 ha, năng suất mỗi sào có thể tăng hơn 4 tấn củ.

TRỌN BỘ