Nằm giữa thung lũng của huyện Quản Bạ, Bó Lách là vùng trồng rau lớn của tỉnh Hà Giang. Để nhân rộng mô hình sản xuất rau an toàn, hướng tới nền nông nghiệp sạch, bền vững, xã đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người nông dân hiểu lợi ích sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn mang lại.

TRỌN BỘ