Làng Châu Khê thuộc xã Thúc Kháng (Bình Giang, Hải Dương). Nơi đây có điều kiện thuận tiện về giao thông, có bề dày lịch sử văn hóa, đặc biệt có nghề chạm bạc truyền thống với lịch sử lâu đời. Họ không chỉ mang đến cho người sử dụng trang sức lộng lẫy và trang trọng, mà còn góp phần duy trì làng nghề truyền thống của cha ông và sự phát triển nghề Kim Hoàn ở Việt Nam. Làng nghề Châu Khê đã đạt tới đỉnh cao về kỹ thuật sản xuất, chất lượng và số lượng sản phẩm vàng bạc trong cả nước.

TRỌN BỘ