Trong năm 2020, 38 nền tảng tham gia chương trình "Ngày thứ 6 Công nghệ" trải rộng trên nhiều lĩnh vực gồm đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến, điện toán đám mây, công nghệ trí tuệ nhân tạo, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh,.. Theo một báo cáo mới, thời điểm các ứng dụng made in Vietnam được nhắc đến nhiều nhất là tháng 7/2020, khi dịch Covid-19 bùng lên tại Đà Nẵng, lượng thảo luận về nền tảng Bluezone tăng mạnh.

TRỌN BỘ