Tròn một năm sau chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, số doanh nghiệp công nghệ mới xuất hiện thêm là gần 13.000 doanh nghiệp, tương đương với 28% của suốt 30 năm qua. Tại diễn đàn Phát triển doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam vừa diễn ra sáng nay, thông điệp Make in Việt Nam đã một lần nữa được khẳng định, Việt Nam sẽ không chọn làm đại công xưởng của thế giới, sẽ không phải thị trường 100 triệu người làm thuê, là gia công, là lắp ráp… mà Việt Nam – sẽ vươn lên, để gia nhập nhóm người dẫn đầu..

TRỌN BỘ