Từ những thí sinh là F0 tới những trường hợp dự thi đặc biệt khác, với phương 'Không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau', kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội đang để lại nhiều hình ảnh đẹp.

TRỌN BỘ