Mưa thì đã dứt, nhiều nơi nắng lên rồi nhưng ngập lụt vẫn đang diễn ra ở Bình Định, Phú Yên bởi lũ xuống chậm Tại Bình Định, dự báo mực nước lũ trên sông Kôn từ giờ đến sáng mai tốc độ lũ xuống rất chậm, trung bình 6 tiếng chỉ giảm được 10-30cm. Vẫn quanh mức báo động 3, mức lũ nguy hiểm nhất trong thang báo động lũ.

TRỌN BỘ