Kể từ sau khi Chính phủ ban hành nghị định số 51/2018, hoạt động giao dịch hàng hóa tại Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Từ tháng 6 này, Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam tiếp tục được mở rộng thêm nhiều sản phẩm mới. Đó là Hợp đồng chênh lệch giá (Spread) và việc liên thông giao dịch các mặt hàng kim loại với Sở Giao dịch Kim loại London (LME)

TRỌN BỘ