Một số quốc gia đã từng dẫn đầu cuộc chiến chống dịch Covid-19 và đạt được những thành quả nhất định thì nay đều đang phải chật vật triển khai chương trình tiêm chủng vắc xin. Sự chậm trễ trong chiến dịch chủng ngừa Covid-19 đang đe dọa đẩy các quốc gia này bị tụt lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch.

TRỌN BỘ