F&B - ngành dịch vụ ăn uống có tốc độ tăng trưởng tốt tại Việt Nam trong những năm đã gặp phải không ít khó khăn trong đại dịch COVID-19. Một trong những quy định chống dịch đáng chú ý với các doanh nghiệp, cơ sở trong ngành này tại một số địa phương khi COVID-19 quay trở lại lần thứ 4 là không được phục vụ khách hàng tại chỗ mà chỉ được bán mang về. Nếu như các đợt dịch trước hầu hết các nhà hàng vốn tập trung vào trải nghiệm không gian và dịch vụ ăn uống tại chỗ gần như "đóng băng", thì nay nhiều chuỗi đã khá nhanh chóng thích nghi với việc bán "Online" mang về trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến khó lường.

TRỌN BỘ