Phá sản vì hồ tiêu không còn là chuyện lạ ở xã tỷ phú Nâm N'Jang. Đã có nhiều hộ bị ngân hàng kê biên tài sản vì không thanh toán được nợ, trong khi đó chính sách khoanh nợ, giãn nợ vẫn chưa đến được với người dân.

TRỌN BỘ