Tại khu vực thuộc Km4+500 trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua địa bàn xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh TT - Huế, nhiều hàng rào thép gai đã bị người dân phá hoại để mở lối đi vào rừng.

TRỌN BỘ