Trước khi có thể trở lại sản xuất, hiện nay hàng loạt những ngành sử dụng nhiều lao động như dệt may, thủy sản, chế biến thực phẩm, máy móc công nghiệp đều bị thiếu lao động trầm trọng, đặc biệt tại những nơi như TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Đứng trước cơ hội mở cửa trở lại, phục hồi sản xuất, các doanh nghiệp đang phát triển nhiều giải pháp để giữ chân và tuyển người lao động.

TRỌN BỘ