Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, số lượng container hàng nhập bừa bãi tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh đang tăng rất nhanh, khoảng 106.000 Teus chiếm 86% dung lượng bãi, hàng tồn lâu ngày đã khiến cảng Cát Lái phải ra thông báo ngừng tiếp nhận nhiều loại hàng hóa từ ngày 5/8. Nhiều giải pháp cấp bách đã được đồng bộ thực hiện nhằm hạn chế tối đa nguy cơ ùn ứ tại cảng.

TRỌN BỘ