Liên tục về đích trong các mục tiêu chiến lược, giữ quán quân trên bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các tỉnh PCI, Quảng Ninh là thị trường hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản. Trong báo cáo thị trường quý II mới công bố của hội mua giới bất động sản Việt Nam, Quảng Ninh cũng là địa phương vẫn ghi nhận được lượng giao dịch đều đặn bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19.

TRỌN BỘ