Tại tỉnh Khánh Hòa vào thời điểm cuối năm âm lịch này lại đang nóng lên tình trạng phá rừng lấy gỗ. Liên tiếp những điểm phá rừng mới bị phát hiện. Tuy nhiên, giống như 1 trò đuổi bắt. Cứ điểm này bị phát hiện thì lại phát sinh những điểm mới,.. bất chấp lực lượng chức năng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát. Phóng viên thời sự đã thâm nhập một trong những điểm phá rừng như thế ven tuyến đường đèo Khánh Lê, huyện Khánh Vĩnh.. để tìm hiểu vì sao lại khó ngăn chặn nạn phá rừng đến vậy.

TRỌN BỘ