Những nội dung chính: Nêu gương là tiêu chí quan trọng để đánh giá người đứng đầu; Tìm đường đưa nông sản vào siêu thị; Nhiều khu công nghiệp bị "tuýt còi"; Nhiều chủ tàu cá 67 đứng trước nguy cơ mất nhà; Liều thuốc đặc trị căn bệnh "giữ hộ" phí bảo trì chung cư; Bãi "lậu" xe khách gây rối loạn đô thị trung tâm.

TRỌN BỘ