TP. Hồ Chí Minh có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt thế nên các cây cầu là những hạng mục hạ tầng giao thông rất quan trọng. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện nay đang có hàng chục cây cầu đã khởi công nhưng lại đang bị chậm tiến độ, ít thì 2-3 năm, nhiều thì từ 10-20 năm. Điều này đang tạo ra những điểm nghẽn, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và trói chân các mục tiêu phát triển của thành phố.

TRỌN BỘ