Năm 1946, máy tính điện tử đầu tiên ra đời, thúc đẩy nhiều ngành công nghệ phát triển. Gần 30 năm sau đó, Altair 8800 ra đời và vài năm sau đó, Việt Nam đã chế tạo thành công VT80, chiếc máy tính đầu tiên của khu vực châu Á...

TRỌN BỘ